God rideskik

 
Her finder du et sæt gode regler om, hvordan vi rider mange sammen på vores fællesture i Fjörður. Der er stor forskel på at ride et par stykker sammen derhjemme og i en stor flok på turene. For at sikre, at vi alle får en god rideoplevelse, hvor der er plads og rum for alle, har vi disse anvisninger:
 
PAROLEN
 
• PRÆSENTATION og velkomst
 
• INFORMATION - om ruten, pauser, antal deltagere, tempo for turen, Underlaget/vejens beskaffenhed ( Vil ofte være anderledes, end når du rider alene )
  o særlige forhold omkring f.eks uøvede ryttere, unge heste, hingste, osv. Her er det vigtigt, at DU melder ind.
 
• SIKKERHED
     o RIDEHJELM - er obligatorisk og fragmentbriller/solbriller vil være en god idé mod småsten, det samme med handsker.
     o SIKKERHEDSVEST bør bruges af JUNIORER
     o REFLEKSVESTE er at finde i CONTAINEREN
 
• AFTALE SIGNALER - til at give beskeder undervejs. fx stop, skridt, tölt/trav, galop, enkeltkolonne i højre side af vejen, pas på! (glasskår eller...)
 
• KOMMANDOER - og beskeder gives videre gennem rækken, så alle får beskeden.
 
• TURLEDEREN - rider forrest, bestemmer tempo, gangart og hvor der skal rides i én eller to rækker.
 
• INGEN OVERHALER FORRYTTEREN og ønsker man at OVERHALE andre, spørges der først ... der meldes venstre eller højre om.
 
• Aftal, hvem der er BAGRYTTER. - Bagrytteren holder øje med, at alle kommer med og at tempoet passer.
 
• PÅ GRUSVEJE - rides i midterrabatten eller i vejkanten
 
• PÅ STIER - med anden færdsel rides altid helt ude i rabatten
 
• PÅ ASFALTVEJE - rides altid i højre side af vejen
 
• BEFÆRDEDE VEJE - krydses af alle ryttere på én gang på turlederens kommando. Det vil sige at man vender hesten med front mod vejen inden der passéres, hvis det er muligt
 
• VIS HENSYN - til andre trafikanter. Passér altid i skridt. Vi skridter forbi og holder god afstand til biler, fodgængere, cyklister, mountainbikere, hundeluftere, løbere og andre sære fænomener. Husk, at et roligt ridt giver de største naturoplevelser! Se dig tilbage og efterlad så få spor som muligt. GOD RIDESKIK Tilpas ridning efter vejens beskaffenhed. Grusveje og andre ubefæstede veje og stier er sårbare, især i våde perioder.
 
• UNDGÅ AT RIDE på de områder af vejen, hvor cyklerne kører. Rid helt ude i vejsiden eller eventuelt på midterrabatten. • HUSK ALTID, at der kommer andre brugere efter dig.
 
• VIS HENSYN, så er der plads til, at alle kan få gode naturoplevelser.
 
• GOD TONE at hilse pænt. Kommer man ridende bagfra, bør man bede om lov til at passere.
 
• SÆT FARTEN NED. Når man møder fodgængere, cyklister eller andre ryttere, skal man i god tid sætte farten ned og passere i skridt med så stor afstand, som forholdene tillader.
 
• VÆR OPMÆRKSOM når du passerer folde med dyr. Skridt forbi, hvis du er usikker på, hvordan dyrene reagerer.
 
Vær særlig opmærksom i pattedyrs og fugles yngletid.
 
Islandshesteklubben Fjörður - Agertoften 22 - 7800 Skive - mail@fjoerdur.dk - 51966199 - Spar Nord Bank - 8502 / 4584 925588 - CVR 34650764